Selamat Datang


widgets

AKRONIM LINUS

Wednesday, September 10, 2014

PENDAFTARAN PESERTA KARNIVAL LINUS DAERAH KOTA TINGGI 2014


Sila klik pada link berikut untuk pendaftaran peserta karnival:

https://docs.google.com/forms/d/1VyZovzZ8EbQDNc8IkVAy65HChkzXpzjKFPfVaYdIgps/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

DOKUMEN PERTANDINGAN
KARNIVAL LINUS2.0 DAERAH KOTA TINGGI 2014

1.0 PENDAHULUAN

Dalam usaha mencapai sasaran 100% murid-murid Tahun 3 menguasai semua konstruk literasi dan numerasi dalam program LINUS2.0, strategi yang pelbagai dan menarik harus sentiasa difikirkan oleh semua pihak. Kolaborasi pintar dan sokongan padu dalam kalangan guru-guru LINUS2.0, pentadbir sekolah, ibu bapa, komuniti setempat, Pegawai FasiLINUS, Jawatankuasa Kurikulum  Daerah LINUS, Majlis Guru Besar, dan komuniti perniagaan serta pemimpin politik perlu digerak sederap bagi memastikan sasaran yang digariskan menerusi sub-NKRA Pendidikan itu menjadi kenyataan. Justeru, Karnival LINUS2.0 Daerah Kota Tinggi 2014 merupakan platform yang ideal bagi menyediakan peluang kepada kelompok murid-murid Tidak Menguasai (TM) untuk bersaing menunjukkan kompetensi mereka dalam konstruk-konstruk yang telah ditetapkan, sekaligus berpotensi besar untuk berpindah ke kelompok Menguasai.

2.0 PENGANJUR UTAMA
UNIT LINUS PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KOTA TINGGI

3.0 PENGANJUR BERSAMA
JAWATANKUASA KURIKULUM DAERAH (JKD) LINUS KOTA TINGGI

4.0  SOKONGAN DAN KERJASAMA
MAJLIS GURU BESAR DAERAH KOTA TINGGI

5.0 TARIKH dan MASA
2 Oktober 2014 (KHAMIS).½ 7.30 pagi hingga 2.00 petang

6.0 TEMPAT
SK Bandar Penawar 2, Kota Tinggi [Sekolah Berprestasi Tinggi]

7.0 PENYERTAAN SEKOLAH
Terbuka kepada semua sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan dalam daerah Kota Tinggi.

8.0 PENYERTAAN PESERTA
Murid-murid Tidak Menguasai K1-K2 dan K3-K12Tahun 1,  Tahun 2 dan Tahun 3berdasarkan data NKRA Saringan 12014yang dipilih dan ditentukan oleh Penyelaras LINUS2.0 dan guru-guru program LINUS2.0 serta disahkan oleh guru besarsekolah masing-masing.

9.0 SUMBANGAN PENYERTAAN
Tiada bayaran.

10.0 MAKAN DAN MINUM
            Pihak penganjur tidak menyediakan kemudahan makan dan minum kepada peserta pertandingan dan guru pengiring.Pihak sekolah perlu menguruskan makan dan minum peserta masing-masing.

11.0 KESELAMATAN
·         Pihak sekolah perlu memastikan prosedur dan peraturan membawa murid menyertai aktiviti luar sekolah dipatuhi sepenuhnya.
·         Setiap murid mesti mendapat kebenaran ibu bapa untuk mengikuti program dengan melengkapkan Borang Kebenaran Ibu Bapa.
·         Guru-guru pengiring mesti memastikan keselamatan murid-murid pada setiap masa.
·         Guru-guru pengiring mesti memastikan kenderaan yang digunakan mematuhi undang-undang dan peraturan Jabatan Pengangkutan Jalan serta diselenggara dengan baik.


10.0SYARAT-SYARAT UMUM PENYERTAAN
9.1              Peserta bagi semua jenis pertandingan mestilah terdiri daripada murid-murid kategori Tidak Menguasai berdasarkan data yang diperolehi menerusi portal NKRA bagi Saringan 1 Tahun 2014.
9.2              Pendaftaran penyertaan hendaklah dibuat secara dalam talian di                           linusppdkt.blogspot.com
9.3              Seorang murid dibenarkan menyertai hanya satu jenis pertandingan sahaja.Contoh  :  Murid yang mengambil bahagian dalam pertandingan literasi tidak dibenarkan mengambil bahagian dalam pertandingan numerasi dan Bintang LINUS.
9.4              Sebarang bentuk bantuan atau tunjuk ajar sewaktu pertandingan tidak dibenarkan dan boleh menyebabkan pembatalan daripada meneruskan pertandingan.
9.5              Setiap peserta mesti berada di tempat pertandingan selewat-lewatnya 15 minit sebelum pertandingan bermula.
9.6              Sebarang pertukaran peserta mesti mendapat kebenaran dan pengesahan daripada Pengerusi Teknik Pertandingan.
9.7              Keputusan hakim pertandingan adalah muktamad.11.0PENDAFTARAN
·         Pendaftaran semua jenis pertandingan hendaklah dibuat secara dalam talian (online) menerusi alamat linusppdkt.blogspot.com
·         Tarikh tutup pendaftaran sebelum atau pada 30 September 2014.
12.0  KATEGORI PERTANDINGAN

NO. ACARA
BIDANG
TAHUN
KATEGORI ACARA
KATEGORI MURID
NAMA ACARA
1
LITERASI
1
INDIVIDU
K1 – K2
ULI-ULI HURUF
2
DUO
K3 – K12
MARI BINA DAN SUSUN
3
2
INDIVIDU
K1 – K2
CARI KAWAN
4
DUO
K3 – K12
SIAPA SAYA
5
3
DUO
K3 – K12
LOMPAT ADIK LOMPAT
6
NUMERASI
1
INDIVIDU
K1 – K2
JOM J-bor (Jom Jejak Nombor)
7
DUO
K3 – K12
JUM Numerasi (Jom Uji Minda Numerasi)
8
2
INDIVIDU
K1 – K2
KeSuLiN (Kenal Susun Tulis Numerasi)
9
DUO
K3 – K12
SuPaKiN (Susun Padan Kira Numerasi)
10
3
DUO
K3 – K12
Smart TAG (Touch Arrange Go)
11
DIDIK HIBUR
1, 2, 3
GRUP
(10 orang)
K1 – K12
BINTANG LINUSPERTANDINGAN BINTANG LINUS

1.     Pengenalan
Program Linus memberikan penekanan terhadap elemen didik hibur dalam proses pengajaran dan pembelajaran memandangkan murid-murid kategori Linus dan Linus Tegar mudah kehilangan fokus dan cepat bosan selain mudah lupa. Penggunaan didik hibur dalam PdP berupaya merangsang minat murid terhadap pengajaran guru.Justeru, Pertandingan Bintang Linus ini diyakini dapat membantu guru-guru untuk menjana idea yang pelbagai dalam usaha mereka memanfaatkan kaedah didik hibur di dalam kelas.

2.     Tujuan
Pertandingan Bintang Linus bertujuan menyediakan peluang kepada murid-murid Linus dan Linus Tegar untuk menunjukkan bakat dan mempamerkan keberanian semasa membuat persembahan. Menerusi siri latihan yang dilalui, murid-murid akan dapat memantapkan keupayaan membaca dan menghafal.

3.     Kriteria Penyertaan
3.1  Terbuka kepada  murid-murid Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Jenis Kebangsaan.
3.2  Setiap sekolah dibenarkan menghantar satu pasukan sahaja.
3.3  Penyertaan mestilah terdiri daripada murid kategori Tidak Menguasai Literasi Bahasa Malaysia atau Numerasi berdasarkan data Saringan 1  2014. (Murid yang hanya Tidak Menguasai literasi Bahasa Inggeris tetapi menguasai literasi Bahasa Malaysia atau numerasi TIDAK LAYAK menyertai pertandingan)
3.4  Jumlah ahli bagi setiap pasukan hendaklah tidak kurang daripada 5 orang dan tidak melebihi10 orang.
3.5  Peserta boleh terdiri daripada murid-murid Tidak Menguasai (literasi BM atau numerasi) Tahun 1 sahaja atau Tahun 2 sahaja atau Tahun 3 sahaja atau gabungan Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3 (bergantung kepada jumlah murid TM di sekolah berkenaan).
3.6  Ahli kumpulan boleh terdiri daripada campuran murid lelaki dan murid perempuan.

4.     Lagu
4.1  Setiap kumpulan dibenarkan mempersembahkan maksimum dua (2) buah lagu.
4.2  Lagu hendaklah dalam Bahasa Melayu sahaja.
4.3  Lagu yang dipersembahkan boleh dipilih daripada lagu-lagu KBSR, KSSR, lagu kanak-kanak atau lagu rakyat yang bersesuaian.
4.4  Tempoh keseluruhan persembahan tidak melebihi 6 minit.
4.5  Sebanyak 2 markah akan ditolak jika masa persembahan melebihi 6 minit.

5.     Muzik Iringan
5.1  Penggunaan piano, kibod dan gitar secara livetidakdibenarkan.
5.2  Hanya muzik secaraminus one dibenarkan.
5.3  Peserta dibenarkan memainkan alatan perkusi seperti kayu tik tok, woodblock, kerincing, kastenet atau loceng sahaja.

6.     Pakaian
6.1  Pakaian ahli kumpulan hendaklah bersesuaian dan sopan.
6.2  Aksesori pakaian  dibenarkan.
6.3  Penggunaan kostum dan props dibenarkan dan dinilai sebagai markah Daya Kreativiti
6.4  Tiada markah khusus bagi aspek pakaian.

7.     Pemarkahan

ASPEK
WAJARAN
Kejelasan dan kelancaran Sebutan
30
Dinamika Suara
20
Keseragaman Vokal dan Gerakan
20
Daya kreativiti
20
Pic dan Tempo
10
Jumlah
100

8.     Penghakiman
8.1  Hakim akan dilantik oleh Penganjur Karnival LINUS.
8.2  Keputusan hakim adalah muktamad.


Wednesday, May 28, 2014

KAJIAN PENAMBAHBAIKAN KONSTRUK DAN INSTRUMEN SARINGAN LINUS

** Sila masukkan "1"
** Jangan gunakan tanda "/"

As Salam dan Selamat Sejahtera,

Tuan/Puan,

Dimaklumkan bahawa pihak Lembaga Peperiksaan sedang menjalankan kajian Penambahbaikan Konstruk dan Instrumen Saringan LINUS. Sehubungan dengan itu, pihak LP memohon jasa baik pihak tuan/puan untuk mendapatkan data murid Tahun 1 & Tahun 2 yang tidak menguasai.

Tahniah dan terima kasih diucapkan kepada sekolah-sekolah yang telah menghantar maklumat secara email, tidak perlu key in semula data tersebut.

Bersama-sama ini disertakan template berkenaan untuk tindakan pihak tuan/puan. Mohon jasa baik pihak tuan/puan juga untuk key in maklumat yang berkenaan secara ONLINE., sebelum 4 Jun 2014.

SILA KLIK PAUTAN YANG BERKENAAN MENGIKUT ZON, UNTUK KEY IN DATA :

Atas kerjasama pihak tuan/puan dalam hal ini sangat dihargai dan disanjung tinggi.

Sebarang pertanyaan, sila hubungi Pegawai FasiLINUS.

Sekian, terima kasih.


Monday, April 14, 2014


EDARAN BAHAN BERTULIS 
SARINGAN 1 
DAN 
TAKLIMAT PENGISIAN DATA PROGRAM LINUS 2.0 
BAGI MURID TAHUN 1, 2, DAN 3
2014 Sukacita dimaklumkan bahawa taklimat tersebut akan diadakan seperti ketetapan berikut:-


Tarikh: 15 April 2014 

Masa: 2.00- 5.00 Petang 

Pendaftaran: 2.00-2.30 Petang

Tempat: 
1) Bilik Seminar Seri Cendana PPD Kota Tinggi
(Zon Bandar dan Zon Sedili) 

2) Dewan SK Bandar Penawar
(Zon Air Tawar dan Zon Pengerang)


Sehubungan dengan itu, penyelaras LINUS sekolah tuan diminta untuk menghadiri taklimat tersebut dan menerima bahan Saringan Bertulis. Sebarang pertanyaan sila hubungi Pegawai FasiLINUS PPD, Ismail Bin Abd Karim di talian 019 727 9485Sunday, March 16, 2014

KEM LINUS 2.0 SIRI 1 2014

KEM LINUS 2.0 DAERAH KOTA TINGGI SIRI 1 2014

Matlamat :
Matlamat program ini adalah untuk membantu murid yang tidak menguasai agar dapat meningkatkan penguasaan mereka dalam Saringan 1 2014. 

Sasaran : Murid Tahun 3 yang Tidak Menguasai berdasarkan data Saringan 2 2013 mengikut keperluan.

Moderator :
Dua belas orang moderator program terdiri daripada enam orang Pegawai FasiLINUS Literasi dan Numerasi serta enam orang guru yang mempunyai kemahiran dalam bidang masing-masing. Moderator terdiri:
Literasi 
1. Encik Mohd Arbain b Mod Ramly - Pegawai FasiLINUS Literasi
2. Encik Mohd Pahlawi b Bachok @ Ahmad - Pegawai FasiLINUS Literasi
3. Encik Abu Bakar b Y.Mabotti - Pegawai FasiLINUS Literasi
4. Puan Norliza bt Salim - SK Petri Jaya
5. Puan Faridah bt Salleh - SK Bukit Mahkota
6. Puan Noraini bt Salleh - SK Bandar Mas

Numerasi
1. Tn. Hj. Abdul Latif b Amran - Pegawai FasiLINUS Numerasi
2. Cik Normalili bt Idris - Pegawai FasiLINUS Numerasi
3. Encik Ismail b Abd Karim - Pegawai FasiLINUS Numerasi
4. Encik Abdul Kosim b Abu - SK Tunjuk Laut
5. Puan Norasmahani bt Ahmad Hashim - SK Air Tawar 1
6. Puan Nor Hapizah bt Haron - SK Bandar Penawar

Pelbagai kaedah pengajaran berdasarkan konstruk yang digunakan oleh moderator-moderator kem bagi membantu para peserta. 

Bilangan Peserta :
LITERASI
Zon Bandar = 35 orang
Zon Sedili = 29 orang
Zon Air Tawar = 14 orang
Zon Pengerang = 14 orang


NUMERASI
Zon Bandar = 33 orang
Zon Sedili = 24 orang
Zon Air Tawar = 14 orang
Zon Pengerang = 15 orang


MASA : 7.30 pagi – 1.00 tgh


TARIKH / HARI

BIDANG

LOKASI16.03.2014 / AHAD

LITERASI

SK LAKSAMANA

NUMERASI

SK SERI SETIA JAYA17.03.2014 / ISNIN

LITERASI

SK BUKIT WAHA

NUMERASI


SK TAMAN KOTA JAYA


18.03.2014 / SELASA

LITERASI

SK KLEDANG
19.03.2014 / RABU

NUMERASI

SK SEMENCHU

TENTATIF KEM LINUS 2.0 DAERAH KOTA TINGGI SIRI 1 2014


MASA


PERKARA

TINDAKAN
7.30 – 7.45 pagi
Pendaftaran dan Sarapan
Guru pengiring
7.45 – 8.00 pagi
Ujian Pra (Literasi/Numerasi)
Moderator Kem LINUS
8.00 – 10.30 pagi
Slot 1 (Konstruk 1-7)
Moderator Kem LINUS
10.30 – 11.00 pagi
REHAT
Guru pengiring
11.00 – 12.30 tgh
Slot 2 (Konstruk 8-12)
Moderator Kem LINUS
12.30 – 12.45 tgh
Ujian Post (Literasi/Numerasi)
Moderator Kem LINUS
12.45 – 1.00 tgh
Penutup
Pegawai FasiLINUS
1.00 tgh
BERSURAI
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...