LAPORAN PROGRAM
 ‘MASTERING ALPHABETS AND PHONICS for LINUS STUDENTS’ (MAPS)
 PPD KOTA TINGGI 2015


1. Nama Aktiviti            : Program ‘Mastering Alphabets and Phonics for LINUS students
                                                 (MAPS)

2.Tarikh Pelaksanaan   : 24 Mac 2015 hingga 6 April 2015 (10 hari )

3. Masa                           : 7.30 pagi hingga 1.00 petang
                                                             
4. Tempat                       : Bilik khas yang bersesuaian di sekolah- sekolah yang terlibat;                                                     
                                                            - SK Bandar
                                                            - SK Mawai
                                                            - SK Seri Perani
                                                            - SJK(C)Pei Hwa
                                                            - SK LKTP Sungai Mas
                                                            - SK Taman Kota Jaya
5. Sasaran                                         

    5.1 75 orang murid  Tahun 3 kategori Tidak Menguasai K1-K4 Literasi Bahasa Inggeris 
         berdasarkankeputusanSaringan 2  2014.

    5.2 Guru Bahasa Inggeris Tahun 3

    5.3 FasiLINUS Bahasa Inggeris

6. Objektif Program

6.1 Mengenalpasti kelemahan murid-murid dalam menguasai konstruk 1,2,3 dan konstruk 4

6.2 Penghasilan instrument serta modul yang bersesuaian bagi membantu murid dalam 
      penguasaan konstruk 1,2,3 dan konstruk 4.

6.3 Membantu guru dalam penyediaan instrumen serta modul yang bersesuaian untuk 
      digunakan dalam membantu murid menguasai konstruk 1,2,3 dan konstruk 4.

6.4 Mensasarkan pencapaian yang lebih baik dalam ujian sarangan 1/2015 untuk  Tahun 3.

6.5 Memastikan setiap murid yang telah mengikut program ini dpat mennjukkan                peningkatan penguasaan kemahiran konstruk 1,2,3 dan konstruk 4.


           
7. Pengisian Program

   7.1 Murid-murid menjalani diagnosis konstruk (pra-aktiviti) untuk mengesan status
        penguasaan phonics berdasarkan modul Literasi Bahasa Inggeris oleh KPM

   7.2 Maklumat daripada diagnosis phonics digunakan untukmelaksanakan aktiviti
        Pembelajaran dan pemudahcaraan.
   
    7.3 Pengajaran oleh Pegawai FasiLINUS Bahasa Inggeris terhadap murid-murid
         yang terlibat

    7.4 Murid-murid menjalani aktiviti pembelajaran dan pemudahcaraan yang dikendalikan
         Oleh Pegawai-pegawai FasiLINUS Bahasa Inggeris

 7.5 Proses PdP menekankan aktiviti pengulangan dan latihtubi bacaan berdasarkan kaedah onset- rime.

   
8. Bahan Pembelajaran

    8.1 Semua Pegawai FasiLINUS dikehendaki menyediakan bahan bantu pembelajaran dan alatan yang bersesuaian dengan setiap konstruk untuk digunakan semasa menjalankan
program tersebut.

9. Pemudahcara


FASILINUS BAHASA INGGERIS

1.
Pn. Rashidah binti Abu
2.
Cik Marina binti Moslim
3.
Encik Mohd Edzlam bin Edros


10. Jadual Pelaksanaan Program
     
       
Tarikh
Nama Sekolah
Pegawai FasiLINUS Bahasa Inggeris
24 Mac 2015
Selasa
SK Bandar
Pn. Rashidah binti Abu
Cik Marina binti Moslim
Encik Mohd Edzlam bin Edros
25.Mac 2015
Rabu
SK Perani
Pn. Rashidah binti Abu
Cik Marina binti Moslim
Encik Mohd Edzlam bin Edros
26.Mac 2015
Khamis
SK Mawai
Pn. Rashidah binti Abu
Cik Marina binti Moslim
Encik Mohd Edzlam bin Edros
1 April 2015
Rabu
SJKC Pei Hwa
Pn. Rashidah binti Abu
Cik Marina binti Moslim
Encik Mohd Edzlam bin Edros
2 April 2015
Khamis
SK Sg Mas
Pn. Rashidah binti Abu
Cik Marina binti Moslim
Encik Mohd Edzlam bin Edros
5 April 2015
Ahad
SK Taman Kota Jaya
Pn. Rashidah binti Abu
Cik Marina binti Moslim
Encik Mohd Edzlam bin Edros

10.Dapatan

BIL
NAMA SEKOLAH
TERLIBAT DENGAN PROGRAM MAPS
BILANGAN MURID TH 2 TIDAK KUASAI
K1-K4  S2/2014
BILANGAN MURID TH 3 TIDAK KUASAI
 K1-K2 S1/2015
1.     
SK BANDAR
10
5
2.     
SK MAWAI
10
8
3.     
SK SRI PERANI
7
1
4.     
SK TAMAN KOTA JAYA
7
4
5.     
SJKC PEI HWA
18
7
6.     
SKLKTP SG. MAS
13
0


11. Kesimpulan/Rumusan

            Program ini memberi impak kepada penguasaan K1-K2 murid yang telah mengikutinya. Program ini perlu diteruskan dengan lebih berfokus kepada murid Tidak Menguasai K1-K2 ke arah sifar K1-K2.