KAJIAN PENAMBAHBAIKAN KONSTRUK DAN INSTRUMEN SARINGAN LINUS

** Sila masukkan "1"
** Jangan gunakan tanda "/"

As Salam dan Selamat Sejahtera,

Tuan/Puan,

Dimaklumkan bahawa pihak Lembaga Peperiksaan sedang menjalankan kajian Penambahbaikan Konstruk dan Instrumen Saringan LINUS. Sehubungan dengan itu, pihak LP memohon jasa baik pihak tuan/puan untuk mendapatkan data murid Tahun 1 & Tahun 2 yang tidak menguasai.

Tahniah dan terima kasih diucapkan kepada sekolah-sekolah yang telah menghantar maklumat secara email, tidak perlu key in semula data tersebut.

Bersama-sama ini disertakan template berkenaan untuk tindakan pihak tuan/puan. Mohon jasa baik pihak tuan/puan juga untuk key in maklumat yang berkenaan secara ONLINE., sebelum 4 Jun 2014.

SILA KLIK PAUTAN YANG BERKENAAN MENGIKUT ZON, UNTUK KEY IN DATA :

Atas kerjasama pihak tuan/puan dalam hal ini sangat dihargai dan disanjung tinggi.

Sebarang pertanyaan, sila hubungi Pegawai FasiLINUS.

Sekian, terima kasih.