Konsep Saringan

SARINGAN
J
Proses mendapatkan maklumat daripada satu tugasan yang diberikan dengan menentukan keupayaan murid tersebut telah menguasai sesuatu konstruk yang ditentukan.

           - Penguasaan konstruk

           - Tidak dilaksanakan secara standard
             (Pentadbiran, Masa, Lokasi )