NUMERASI

Definisi Numerasi : Keupayaan untuk melakukan operasi asas matematik dan memahami idea matematik yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran matematik dalam kehidupan harian mengikut bahasa pengantar di sekolah

Konstruk  1 :  Keupayaan mengenal pra nombor dan angka
                     
Konstruk  2 :  Keupayaan membilang

Konstruk  3 :  Keupayaan memahami nilai nombor

Konstruk  4 :  Keupayaan membuat seriasi

Konstruk  5 :  Keupayaan mengenal mata wang Malaysia

Konstruk  6 :  Keupayaan menyatakan waktu

Konstruk  7 :  Keupayaan mengendalikan operasi asas

Konstruk  8 :  Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia

Konstruk  9 :  Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isipadu

Konstruk 10 : Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya

Konstruk 11 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat

Konstruk 12 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian melibat kan mata wang, masa dan ukuran panjang

NUMERASI – CELIK NOMBOR
(BUKAN SUBJEK)

Pengetahuan Dan Kemahiran
Tentang Numeral