Pengoperasian Program LINUS

1.            Peranan Guru LINUS

1.1        Mengikuti kursus LINUS.
1.2        Melaksanakan P&P yang berkesan dan mengenal pasti murid
          LINUS.
1.3        Melaksanakan Diagnostik dan menganalisis dapatan Diagnostik. 
1.4        Mentadbir kelas dengan baik.
1.5        Sentiasa mengadakan perbincangan dengan FasiLINUS.
1.6        Melaksanakan Diagnostik. 
1.7        Memfailkan data.
1.8       Sentiasa mendalami kaedah pengajaran dan pembelajaran yang 
          berkesan.
1.9        Menyediakan sudut LINUS.

2.       Peranan Guru Bahasa/Guru Matematik/Guru Pemulihan
2.1.      Mengikuti kursus dalaman LINUS.
·              Dikendalikan oleh guru LINUS.
2.2.      Membantu pelaksanaan dan penyelarasan semua Saringan.
2.3.      Mengenal pasti murid-murid LINUS yang tercicir dalam arus 
         perdana.
2.4.      Membantu guru LINUS secara langsung dan tidak langsung 
          dalam penyediaan bahan bantu mengajar untuk murid LINUS.
2.5.      Membantu guru LINUS untuk mengenal pasti murid LINUS 
          Pemulihan.
2.6.      Merancang jadual waktu untuk murid LINUS Pemulihan.
2.7.      Mengajar dan membimbing murid LINUS Pemulihan .
2.8.      Menjalankan Diagnostik untuk murid LINUS Pemulihan.
2.9.      Selepas saringan 2 Tahun 1 dan tahun berikutnya, guru 
          pemulihan akan mengajar dan membimbing murid LINUS 
          Pemulihan.