LAPORAN PENUH PERLAKSANAAN LINUS 2010 & 2011

Berhubung dengan perkara di atas, setiap sekolah dikehendaki menghantar Laporan Penuh Berkenaan Perlaksanaan LINUS di sekolah bagi Tahun 2010 & 2011.

Berikut adalah antara kriteria yang diperlukan :
  1. Gambar aktiviti / Sudut LINUS / dan lain-lain
  2. Jadual Waktu Terkini
  3. Laporan Program
  4. Post Mortem Saringan 1 & 4 (2011)
  5. Analisis setiap saringan (Graf/ Carta pai / Graf garis)
  6. Perancangan Untuk Murid Tegar & LINUS 
  7. Kekuatan & kelemahan (SWOT)
  8. Laporan pemantauan dalaman (peringkat sekolah)
Tarikh tutup : 31 Mei 2011
UP              : FasiLINUS, Unit Akademik