Mesyuarat Pelaporan Saringan LINUS 1 & 4 Peringkat Kebangsaan 
Bagi Negeri Johor, Pahang, Terengganu & Kelantan Tahun 2011

Tarikh : 18 - 20 Mei 2011
Tempat : GEM Beach Resort, Terengganu
Sasaran : Pegawai Meja LINUS JPN, Pegawai Meja PPD, FasiLINUS
               Negeri Johor, Pahang, Terengganu & Kelantan