Instrumen Saringan LINUS 2 & 5

Makluman kepada sekolah-sekolah rendah bagi daerah Kota Tinggi, diminta Guru Linus / wakil agar datang ke Dewan Sri Warisan untuk mengambil Instrumen Saringan 1 & 5 sebelum 22 Julai 2011(Jumaat)

* Saringan hanya perlu diambil oleh murid LINUS & TEGAR yang tidak melepasi Saringan 1 & 4 (2011)
* Sekolah yang telah mencapai keputusan Saringan 100% bagi literasi & numerasi untuk Tahun 1 & Tahun 2 tidak perlu mengambil instrumen.

AKTIVITI
Saringan
Membaca
Saringan
Menulis
Memasukkan Data Saringan
SARINGAN 2 & SARINGAN 5
19 Jun – 22 Julai
24 – 29 Julai
1 – 12 Ogos