BILANGAN PELAWAT BLOG LINUS PPD KOTA TINGGI


ANALISA PELAWAT BAGI BLOG LINUS PPD KOTA TINGGI
NEGARA
BILANGAN PELAWAT
Malaysia
26,777
United States
335
Argentina
204
Russia
59
Germany
27
Japan
22
Brunei
13
Canada
10
Indonesia
10
Latvia
7
JUMLAH PELAWAT
27,464
* Sehingga tarikh 21/11/2011