KEM LINUS 2.0 SIRI 1 2014

KEM LINUS 2.0 DAERAH KOTA TINGGI SIRI 1 2014

Matlamat :
Matlamat program ini adalah untuk membantu murid yang tidak menguasai agar dapat meningkatkan penguasaan mereka dalam Saringan 1 2014. 

Sasaran : Murid Tahun 3 yang Tidak Menguasai berdasarkan data Saringan 2 2013 mengikut keperluan.

Moderator :
Dua belas orang moderator program terdiri daripada enam orang Pegawai FasiLINUS Literasi dan Numerasi serta enam orang guru yang mempunyai kemahiran dalam bidang masing-masing. Moderator terdiri:
Literasi 
1. Encik Mohd Arbain b Mod Ramly - Pegawai FasiLINUS Literasi
2. Encik Mohd Pahlawi b Bachok @ Ahmad - Pegawai FasiLINUS Literasi
3. Encik Abu Bakar b Y.Mabotti - Pegawai FasiLINUS Literasi
4. Puan Norliza bt Salim - SK Petri Jaya
5. Puan Faridah bt Salleh - SK Bukit Mahkota
6. Puan Noraini bt Salleh - SK Bandar Mas

Numerasi
1. Tn. Hj. Abdul Latif b Amran - Pegawai FasiLINUS Numerasi
2. Cik Normalili bt Idris - Pegawai FasiLINUS Numerasi
3. Encik Ismail b Abd Karim - Pegawai FasiLINUS Numerasi
4. Encik Abdul Kosim b Abu - SK Tunjuk Laut
5. Puan Norasmahani bt Ahmad Hashim - SK Air Tawar 1
6. Puan Nor Hapizah bt Haron - SK Bandar Penawar

Pelbagai kaedah pengajaran berdasarkan konstruk yang digunakan oleh moderator-moderator kem bagi membantu para peserta. 

Bilangan Peserta :
LITERASI
Zon Bandar = 35 orang
Zon Sedili = 29 orang
Zon Air Tawar = 14 orang
Zon Pengerang = 14 orang


NUMERASI
Zon Bandar = 33 orang
Zon Sedili = 24 orang
Zon Air Tawar = 14 orang
Zon Pengerang = 15 orang


MASA : 7.30 pagi – 1.00 tgh


TARIKH / HARI

BIDANG

LOKASI16.03.2014 / AHAD

LITERASI

SK LAKSAMANA

NUMERASI

SK SERI SETIA JAYA17.03.2014 / ISNIN

LITERASI

SK BUKIT WAHA

NUMERASI


SK TAMAN KOTA JAYA


18.03.2014 / SELASA

LITERASI

SK KLEDANG
19.03.2014 / RABU

NUMERASI

SK SEMENCHU

TENTATIF KEM LINUS 2.0 DAERAH KOTA TINGGI SIRI 1 2014


MASA


PERKARA

TINDAKAN
7.30 – 7.45 pagi
Pendaftaran dan Sarapan
Guru pengiring
7.45 – 8.00 pagi
Ujian Pra (Literasi/Numerasi)
Moderator Kem LINUS
8.00 – 10.30 pagi
Slot 1 (Konstruk 1-7)
Moderator Kem LINUS
10.30 – 11.00 pagi
REHAT
Guru pengiring
11.00 – 12.30 tgh
Slot 2 (Konstruk 8-12)
Moderator Kem LINUS
12.30 – 12.45 tgh
Ujian Post (Literasi/Numerasi)
Moderator Kem LINUS
12.45 – 1.00 tgh
Penutup
Pegawai FasiLINUS
1.00 tgh
BERSURAI