Pedagogi Pra Sekolah Kota TinggiTahniah kepada guru Pra sekolah Kota Tinggi yang sangat proaktif dalam mengaplikasikan kaedah 'Tingkap Suku Kata' yang diperkenalkan oleh Cikgu Azlinda dari Sk Bandar Kota Tinggi semasa Bengkel Pemantapan Inisiaif Intervensi Prasekolah Tunjang Komunikasi Bahasa Malaysia (IIP-TKBM). Semoga memberi manfaat dan kesan positif terhadap perkembangan pembelajaran anak-anak pra sekolah di Kota Tinggi. Kami yakin dan percaya kaedah-kaedah lain yang telah dikongsikan oleh jurulatih pra sekolah Kota akan turut digunakan semasa proses PdP kearah meningkatkan kualiti pendidikan. Terima kasih kepada semua JU yang terlibat. Syabas diucapkan kepada guru pra sekolah Ko