Verifikasi Data Saringan LINUS2.0 (saringan 2) Literasi Bahasa Malaysia, Literasi Bahasa Inggeris dan Numerasi Tahun 2015

Verifikasi Data Saringan LINUS2.0 (saringan 2) Literasi Bahasa Malaysia, Literasi Bahasa Inggeris dan Numerasi Tahun 2015. Terima kasih kepada semua penyelaras dan wakil LINUS2.0 daerah Kota Tinggi yang telah memberi kerjasama yang baik dalam memastikan perjalanan sesi verifikasi data ini berjalan lancar.