Senarai sekolah yang belum menghantar rekod penguasaan murid LINUS


  1. SK Johor Kampung
  2. SK Punggai
  3. SK Tunjuk Laut (Tidak menggunakan borang yang ditetapkan)
  4. SJKC Yu Hwa (Numerasi)
Sila rujuk, Rekod Penguasaan Murid LINUS, bagi sekolah yang tiada calon LINUS perlu menghantar borang kosong yang telah disahkan oleh Guru Besar.