Bengkel Penilaian Bahan Persidangan LINUS2.0 Peringkat Kebangsaan

Satu bengkel penilaian bahan persidangan LINUS2.0 peringkat kebangsaan telah diadakan di SK Parit Raja, Batu Pahat, Johor bagi memastikan bahan-bahan yang akan dipamerkan sempena persidangan LINUS2.0 adalah berkualiti dan memberi impak tinggi dalam pengajaran dan pembelajaran agar dapat memacu pendidikan berkualiti seiring dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia